top of page

O projektu Sophie

solo buho sophie.png

"SOPHIE - Varno in vključujoče spletno učenje v osnovnošolskem izobraževanju" je projekt Erasmus+ na področju šolskega izobraževanja, v katerem sodeluje osem partnerjev iz štirih držav: La Xixa (koordinator) in Escola L’Esperança iz Španije, Symplexis in Interorthodox Centre of the Church of Greece iz Grčije, CESIE in Istituto Comprensivo Statale Cassarà-Guida iz Italije, Inter-kulturo in OŠ Rudolfa Maistra Šentilj iz Slovenije.

 

Sophie v grščini pomeni "modrost" in to ime smo izbrali za našo virtualno podpornico, ki skrbi za vključenost in varnost vseh učencev v spletnih okoljih ter daje nadnaravno moč učiteljem in družinam.

Sophie means “wisdom” in Greek and is the name we chose for our virtual supporter who takes care of the inclusion and safety of all students in online environments and gives superpower to teachers and families. 

Kontekst in potrebe

Z izbruhom Covida-19 se je pristop k izobraževanju močno spremenil. Po zaprtju šol so morali učitelji in šolsko osebje ponovno razmisliti o pristopih k poučevanju. Pospešeno so začeli uporabljati spletne platforme, prek katerih je bilo mogoče izvajati ure ter dodeljevati in opravljati domače naloge. Vendar večina učiteljev ni bila dovolj usposobljena za uporabo digitalnih sredstev ali pa svojih metodologij ni želela prilagoditi spletnemu učenju. Otroci so potrebovali pomoč svojih družin, da so se lahko povezali in opravili zahtevane naloge, vendar vse družine niso imele dovolj znanja in časa, da bi lahko nudile potrebno podporo. Nekateri otroci niso imeli dostopa do digitalnih naprav in interneta. Po drugi strani pa je zaprtje šol pomenilo tudi pomanjkanje socialnih stikov in sodelovanja v prostočasnih dejavnostih, kar je vodilo do tega, da so otroci veliko več časa preživljali s pametnimi telefoni, tablicami in računalniki, zaradi česar je postalo še bolj pomembno in nujno naslavljati digitalno varnost otrok in spletno trpinčenje.

 

V skladu z raziskavo, ki jo je izvedel konzorcij, je potrebno:
● oblikovati pobude, ki bodo omogočile vsem družinam s šoloobveznimi otroki dostop do potrebnih digitalnih naprav in dobre internetne povezave,
● ponuditi enostavnejše in dostopnejše platforme, da bi spletno izobraževanje postalo bolj vključujoče,
● ponuditi digitalno usposabljanje za učitelje, da okrepijo samozavest pri prilagajanju svojih metodologij poučevanja spletnemu okolju,
● ponuditi digitalno usposabljanje za družine, da bodo lahko podpirale svoje otroke pri spletnem učenju,
● povečati ozaveščenost o tveganjih, povezanih z uporabo interneta, in oblikovati metodologije, ki bodo učitelje, družine in otroke pripravile na prepoznavanje teh tveganj in ustrezen odziv nanje,
● izboljšati sodelovanje med šolo in družinami.

Sophie_Escola_L'esperança_2023_retoc-12.jpeg
Sophie_Escola_L'esperança_2023_retoc-11.jpeg

Cilji

Cilj projekta SOPHIE je zmanjšati zgodnje opuščanje šolanja ter spodbujati digitalno vključenost, odpornost in varnost med osnovnošolci s spodbujanjem vključujočega in varnega dostopa do spletnega učenja ter aktivnim vključevanjem učiteljev, vzgojiteljev in družin.

 

S projektom želimo osnovnim šolam (učiteljem, družinam in učencem), zagotoviti smernice, orodja in strategije z namenom:

  • prepoznavanja in varne ter kritične obravnave tveganja, povezanega z uporabo interneta, s posebnim poudarkom na spletnem trpinčenju,

  • odkrivanja težav, s katerimi se učenci morda srečujejo pri dostopu do in v samem spletnem učnem okolju, ter jih ustrezno obravnavati,

  • oblikovanja orodij za učitelje in družine, s katerimi lahko podpirajo, spremljajo in usmerjajo učence med njihovim spletnim učenjem.

Ciljne skupine

  • Učiteljice in učitelji

  • Učenci in učenke

  • Družine

Metodologija

Metoda SOPHIE združuje metodologije, kot so gledališče zatiranih, participativno akcijsko raziskovanje in procesno delo, ki se uporabljajo za spodbujanje kritične medijske pismenosti in digitalne odpornosti.

Aktivnosti

bottom of page